Co3

Monitorowanie statusu integracji zleceniobiorcy jako nowa funkcjonalność CO3

31 sierpnia 2022
Przeczytasz ten artykuł w 4 minuty

Platforma CO3 została wzbogacona o podgląd statusu integracji przewoźnika pozwalający na samodzielną weryfikację zaawansowania integracji floty przewoźnika z rozwiązaniem visibility oraz możliwość dodania własnego opisu pojazdów w koncie CO3 dla lepszej ich identyfikacji wewnątrz organizacji. 

Zapewniając real time data visibility w transporcie, platforma CO3 stale ewoluuje, by coraz trafniej odpowiadać na potrzeby użytkowników.

Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej platformy i wzbogacaniem jej o nowe funkcjonalności. Zależy nam aby samo narzędzie było proste w użytkowaniu , a jakość komunikacji pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw zoptymalizowana w bieżącym statusowaniu oszczędzając czas związany z uzyskiwaniem informacji w tradycyjny sposób. Wprowadzane udogodnienia są bezpośrednio związane z potrzebami użytkowników jakie obserwujemy na co dzień– mówi Grzegorz Patynek, CEO i co-founder CO3.

Już teraz użytkownicy mogą korzystać ze śledzenie statusu integracji przewoźników oraz dodawania własnych opisów poszczególnych pojazdów.

Szybki dostęp do informacji o postępach integracji przewoźnika

Możliwość podglądu statusu integracji floty przewoźników, przez klientów zapraszających ich do platformy CO3 w celu uzyskania monitoringu danych GPS w czasie rzeczywistym, pozwala zleceniodawcy samodzielnie zweryfikować czy pojazdy realizujące dla niego zlecenia transportowe mają już możliwość udostępnienia monitoringu. Dostęp do opisujących postęp statusów pozwala oszacować, kiedy monitoring w czasie rzeczywistym będzie mógł być uruchomiony w ramach wykorzystywanej platformy. Lista obejmuje następujące etapy integracji floty:

 • Registered / rejestracja ukończona, dotyczy rejestracji konta przewoźnika przy wykorzystaniu tzw. invitation link od zleceniodawcy,
 • Registration in progress / rejestracja w toku, w przypadku gdy rejestracja konta nie została jeszcze ukończona,
 • API credentials gathering / zbieranie uwierzytelnień API, stanowi kolejny po rejestracji konta krok w integracji, kiedy przewoźnik przekazuje dane wymagane do podłączenia GPS floty do platformy,
 • CO3 provider integration / integracja danych z GPS z platformą CO3, to etap kiedy następuje połączenie pomiędzy platformą a dostawcą GPS w celu pobierania danych dotyczących integrowanej floty,
 • Onboarding fleet / finalizacja i wprowadzanie floty do systemu, dodanie floty firmy na platformę po uzyskaniu połączenia z GPS,
 • Completed / integracja ukończona, gdy flota przewoźnika została dodana do platformy i udostępniona klientowi zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami, 
 • Paused / rejestracja wstrzymana, dotyczy wstrzymania procesu integracji floty na zgłoszenie jednej ze stron- klienta lub firmy transportowej,
 • Failed- Carrier unresponsive / rejestracja nieudana z powodu nieresponsywności przewoźnika, gdy w ciągu 14 dni od rejestracji konta nie zostaną przekazane potrzebne do realizacji integracji dane GPS,
 • Failed – no GPS / rejestracja nieudana z powodu braku GPS,
 • Failed – stopped cooperation / rejestracja nieudana z powodu zakończenia współpracy pomiędzy stronami,
 • Failed – other / rejestracja nieudana z innych powodów.

Funkcjonalność zwiększa przewidywalność uzyskania dostępu do potrzebnych danych GPS i pozwala śledzić zleceniodawcy zaangażowanie przewoźników w proces integracji. Ze względu na fakt, że przy większych flotach firmy transportowe często korzystają z więcej niż jednego dostawcy GPS, w takim przypadku statusy będą rozdzielone na GPS powiązany z wybranymi pojazdami przewoźnika. Po zakończeniu integracji przewoźnika, informacja o statusie “Completed” będzie dostępna przez 7 dni po jej ukończeniu. 

Dodawanie własnych opisów monitorowanej floty podwykonawców w koncie 

Na swój użytek spedytorzy identyfikują pojazdy przewoźników nie tylko na podstawie numeru rejestracyjnego, ale także imienia kierowcy, typu wykonywanych zleceń lub innych zmiennych. W związku z tym – by ułatwić im pracę i umożliwić przechowywanie tego typu danych w ramach wykorzystywanego systemu visibility – do zestawienia monitorowanych pojazdów w tabeli zostało dodane pole tekstowe, które można wypełnić dowolną treścią.  Notatki mając charakter wewnętrzny, wyświetlają się jedynie w ramach własnej organizacji – ma to pomóc identyfikować samochody na swój własny sposób. Dodanie opisu możliwe jest przez edycję pola “Notes” w szczegółach pojazdu, po zatwierdzeniu notatki wprowadzony opis będzie widoczny w zakładce “Fleet overview”.

 – Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany ułatwią korzystanie z platformy CO3 i sprawią, że jeszcze pełniej będzie ona odpowiadać potrzebom spedytorów i załadowców – podsumowuje Paweł Tronina, CCO i co-founder CO3. – To oczywiście nie koniec ewolucji naszego systemu. Dzięki otwartej architekturze platformy oraz wsłuchiwaniu się przez nas w głosy użytkowników stanowi ona żywy organizm, na bieżąco reagujący na nowe potrzeby i wymagania.

Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren