Co3

Udostepnienie monitoringu na Platformie CO3 dla BONABANCO

1 września 2022
Instrukcja postępowania w 6 krokach

1. Zaloguj się na platformie CO3 pod linkiem: https://track.co3.eu/#/vehicles

Podaj swój login i hasło bądź zaloguj się za pomocą google.

2. Stwórz 'Monitoring’ zlecenia, które ma zostać przekazane oraz raportowane do firmy Bonabanco:

Wejdź w zakładkę Monitoring -> Outgoing, następnie naciśnij niebieski przycisk +Create Monitoring

3. Wypełnij dane zlecenia, które ma zostać przekazane oraz raportowane do firmy Bonabanco:

Uzupełnij pola formularza:

  • Order number – numer zlecenia transportowego obowiązującego pomiędzy Twoją firmą a Zleceniodawcą,
  • Additional info – wpisz proszę słowo 'bonabanco’,
  • Carrier’s company – wybierz swoją firmę z listy,
  • Vehicle – wskaż pojazd który podejmiesz zlecenie transportowe,
  • Choose monitoring type -> Time Monitoring, a następnie wybierz z kalendarza przedział czasowy monitorowania wskazanego zlecenia
    • Start date- data rozpoczęcia,
    • End date- data zakończenia.

Sugerujemy by wskazać przedział min. 2h przed planowanym załadunkiem oraz 2h po jego planowanym rozładunku


Zatwierdź przyciskiem: Create

(na dole ekranu)


4. Potwierdź utworzenie monitoringu zlecenia, które ma zostać przekazane oraz raportowane do firmy Bonabanco:

Potwierdź zgodność monitoringu wciskając przycisk Confirm.


Na górze ekranu zostanie wyświetlone potwierdzenie prawidłowo złożonego monitoringu:

5. Udostępnij monitoring zlecenia, które ma zostać przekazane oraz raportowane do firmy Bonabanco:

Z pozycji tabeli monitoringów udostępnij dany monitoring zlecenia firmie Bonabanco wciskając środkową ikonę w kolumnie Actions.

Wpisz adres mailowy do udostępnienia monitoringu zlecenia firmie bonabanco: raport@bonabanco.com.


Następnie zatwierdź przyciskiem Share.

Monitoring zlecenia został udostępniony!


6. Po zakończeniu zlecenia transportowego, czyli rozładunku pojazdu wygeneruj raport z trasy.

Wróć do listy monitoringów/zleceń i wybierz zlecenie do którego chcesz wygenerować raport.

Następnie kliknij przycisk: Generate Report

Pobierz jako PDF używając przycisku: Download.

Pobierany raport przekaż razem z pozostałymi dokumentami firmie bonabanco.

Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren