Co3

Tekom

7 listopada 2022
 1. Wejdź na stronę https://mycar.tekom.pl/authentication/login
 2. Zaloguj się na swoje konto


   

 3. Wybierz “Kartoteki”
 4. Utwórz nową jednostkę organizacyjną
  Imię, nazwisko, login i nazwa konta muszą być zapisane wielkimi literami i mają zawierać tylko “CO3”!
   


 5. Utwórz konto pracownika w utworzonej jednostce, dane konta: Imię – CO3, Nazwisko – CO3
 6. Dodaj konto użytkownika do utworzonego konta pracownika, ustaw Login – “CO3” oraz podaj hasło
 7. W sekcji uprawnienia podstawowe wybierz tylko opcję “Status”

   

 8. Wybierz kartotekę pojazdu, następnie przejdź do zakładki Dane GPS i w polu “Jednostka organizacyjna” wybierz jednostkę utworzoną w punkcie 4, powtórz ten krok dla wszystkich pojazdów
  Dane GPS znajdują się w oknie, które uruchamia się w momencie kliknięcia dwukrotnie na pojazd w “Kartotece pojazdów”


 9. Uzupełnij dane na platformie CO3

  Uwaga! Login musi być w formacie identyfikator firmy/login!
  Id firmy znajdziesz w kwadratowym nawiasie znajdującym się na pasku aplikacji (spójrz na obrazek poniżej), a login to ten podany w punkcie nr 6, czyli “CO3”

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub napisz na: carrier@co3.eu

Administratorem Państwa danych osobowych jest CO3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 17, NIP: 8961583248. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dpo@co3.eu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych

Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren