Informacje dla przewoźników dotyczące monitoringu ładunków w czasie rzeczywistym

CZYM JEST CO3?


Jesteśmy firmą, która zajmuje się monitorowaniem pojazdów na czas wykonywania transportu. Integrujemy dane lokalizacyjne współpracując z wieloma firmami telematycznymi. Koncentrujemy się na europejskim transporcie drogowym i współpracujemy z załadowcami i spedytorami w celu poprawy widoczności procesów śledzenia oraz pomocy ich podwykonawcom w bezpiecznym udostępnianiu danych ich klientom.

1

JAK MOGĘ ZINTEGROWAĆ SWOJĄ FLOTĘ Z CO3?


Klient, który chce udostępnienia danych z floty wysyła zaproszenie przewoźnikowi. Po wyrażeniu zgody przez przewoźnika CO3 uzyskuje dane kontaktowe i rozpoczyna proces wdrożenia. Następne kroki obejmują uzyskanie zgód na udostępnianie danych oraz dodatkowych informacji niezbędnych do podłączenia floty i zapewnienia jej widoczności na Platformie CO3. Przewoźnik uzyskuje dostęp do unikalnego konta, gdzie może całkowicie kontrolować zakres udostępniania danych. Zespół CO3 zapewnia dedykowane wsparcie na każdym etapie procesu.

2

CO JEŚLI KORZYSTAM Z USŁUG WIĘCEJ NIŻ 1 DOSTAWCY GPS?


Platforma CO3 obsługuje proces podłączenia z wszelkiego rodzaju dostawcami telematycznymi i systemami. Nieważne, czy integrowana flota korzysta z usług dobrze znanego dostawcy telematycznego dostępnego na rynku, czy ze zindywidualizowanego rozwiązania, nasz zespół techniczny zapewni prawidłową integrację. Po integracji dane floty są połączone i widoczne dla właściciela floty w jednym miejscu.

3

CO JEŚLI WSPÓŁPRACUJĘ Z PODWYKONAWCAMI?


W przypadku współpracy z podwykonawcami, wystarczy przekazać naszemu zespołowi taką informację. Zaproponujemy stosowne plany działań, aby ich również wprowadzić do systemu. Zapewniamy, iż klienci, którym jest udostępniany monitoring nie będą mogli zobaczyć, kim są podwykonawcy.

4
CO3

Dostęp do Platformy CO3 jest bezpłatny dla wszystkich firm transportowych.

Dołącz do naszej platformy –  udostępniaj lokalizację swoich pojazdów twoim kontrahentom, w dowolnej chwili i bez podawania danych osobowych kierowcy.

Jesteśmy zintegrowani z ponad 380 systemami telematycznymi, takimi jak Transics, TomTom, Webfleet i wieloma innymi. Jeśli nie jesteśmy jeszcze zintegrowani z Twoim dostawcą usług telematycznych, daj nam znać, a skontaktujemy się z nim w celu integracji na naszej platformie.

CO3

KORZYŚCI DLA PRZEWOŹNIKÓW

Możliwość pracy zdalnej

DEDYKOWANY OPIEKUN

Zapewniamy spersonalizowane wsparcie na każdym etapie procesu. Wiemy, że integracja i wdrożenie mogą być trudne. Dlatego nasz zespół jest gotowy, by wesprzeć sprawną integrację floty lub pomóc w dalszych krokach, jeśli jest taka potrzeba.

PRYWATNOŚĆ DANYCH

Właściciel floty decyduje, które pojazdy zostaną udostępnione swoim klientom i na jak długo. W każdej chwili udostępniane informacje mogą zostać edytowane przez firmę transportową.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Integracja floty z platformą CO3 umożliwia przegląd wszystkich pojazdów w jednym miejscu, nawet, jeśli wykorzystywane jest kilka GPS.

ŁATWIEJSZY KONTAKT Z KLIENTEM

Udostępnienie lokalizacji pojazdu klientowi, gwarantuje oszczędność czasu do tej pory angażowanego na kontakt telefoniczny i sprawdzanie lokalizacji zleceń.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

KIEDY MOJE DANE O LOKALIZACJI BĘDĄ UDOSTĘPNIONE ZAŁADOWCOM LUB SPEDYTOROM (MOIM KLIENTOM)?

To zależy tylko od decyzji przewoźnika. Po zakończeniu procesu wdrożenia możemy automatycznie rozpocząć udostępnianie danych na podstawie zgody przewoźnika  i ustalonego sposobu współpracy z jego klientem. Właściciel floty zawsze może udostępnić dane ręcznie poprzez Platformę CO3. Niezależnie od tego, która opcja udostępniania zostanie wybrana, firma transportowa zawsze ma dostęp do informacji komu i kiedy pojazdy są udostępniane. Można zawsze wstrzymać, wznowić lub zmienić zakres udostępniania danych na platformie CO3 w dowolnej chwili, lub z naszą pomocą, pisząc na adres carrier@co3.eu.

JAKIE DANE POJAZDU SĄ UDOSTĘPNIANE?

  • Położenie pojazdu (lokalizacja i współrzędne geograficzne),
  • Stan zapłonu (włączony/wyłączony),
  • Bieżąca prędkość pojazdu,

Należy pamiętać, że CO3 nie pobiera ani nie przekazuje danych kierowcy.

JAK DANE MOJEJ FLOTY BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KLIENTOWI?

Dane mogą być udostępniane ręcznie lub automatycznie, w zależności od sposobu  współpracy uzgodnionego z klientem oraz zakresu zgody.

  • Aby umożliwić monitorowanie zlecenia, dane wybranych pojazdów będą automatycznie udostępniane klientowi na podstawie identyfikatora zlecenia transportu, tablicy rejestracyjnej, miejsca i czasu załadunku i rozładunku.
  • Aby umożliwić monitorowanie czasowe, dane wybranych pojazdów będą automatycznie udostępniane klientowi na podstawie identyfikatora zlecenia transportu, tablicy rejestracyjnej, miejsca i danego czasu (np. czas załadunku i rozładunku).
  • W przypadku monitoringu ciągłego, wskazane pojazdy będą automatycznie udostępniane, a twoim zadaniem jest ręczne określenie czasu i wybranych pojazdów, które będą widoczne dla twoich klientów 24/7.

NA ILE BEZPIECZNE JEST UDOSTĘPNIANIE DANYCH?

Dane lokalizacyjne floty są bezpieczne z CO3. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie logistyki i informatyki, a zachowanie bezpieczeństwa danych wszystkich stron to nasz priorytet. Infrastruktura naszej platformy dokładnie sprawdza, które pojazdy mają być widoczne dla kogo, kiedy i gdzie.

W JAKI SPOSÓB CO3 CHRONI PRYWATNOŚĆ MOICH DANYCH?

Udostępnianie danych jest zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE – aktu prawnego regulującego ochronę danych osobowych.

Wszystkie dane są weryfikowane, aby upewnić się, że są udostępniane we właściwy sposób i upoważnionej firmie.

JAK DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA PLATFORMIE CO3 ?

CO3, jako Administrator, zapewnia, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, iż dane osobowe są przetwarzane z największym poszanowaniem prywatności osób, których dotyczą.

Firma transportowa ma  prawo dostępu do swoich danych, ich korygowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych, sprzeciwu i wniesienia skargi u organów nadzorczych – w takim przypadku, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: dpo@co3.eu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znaleźć można w Polityce Prywatności

Wyróżnij swój biznes od konkurencji!

Przegląd wszystkich pojazdów w jednym miejscu, nawet, jeśli korzystasz z kilku GPS.

Udostępnianie lokalizacji pojazdów klientowi daje ci szansę na nowe możliwości biznesowe

Śledzenie zleceń w czasie rzeczywistym to wartość dodana dla twojej firmy.

Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren