Co3

Wprowadzenie do Platformy CO3 dla firm transportowych

8 września 2022
Przeczytasz tą instrukcję w 15 minut

Na naszej platformie pomagamy przewoźnikom bezpiecznie dzielić się danymi z klientami. Platforma CO3 daje Państwu pełną kontrolę nad Państwa danymi oraz nad tym, jakie dane, komu i kiedy Państwo udostępniają. 

Integracja pojazdów i udostępnianie danych na platformie CO3 w przypadku firm transportowych jest bezpłatna!

Po rejestracji konta

Kolejnym krokiem po rejestracji jest zintegrowanie Państwa pojazdów na platformie. Dedykowany zespół Customer Care skontaktuje się z Państwem mailowo lub telefonicznie, aby połączyć się z Państwa flotą poprzez dostawcę usługi GPS.

W międzyczasie konto na platformie jest już założone i można się do niego zalogować.

Po zarejestrowaniu konta na naszej Platformie, powinni Państwo otrzymać wiadomość email z danymi do logowania.


Logowanie do platformy – krok po kroku:

1. Należy kliknąć w link do strony logowania otrzymany w wiadomości e-mail lub w przeglądarce wpisać adres: https://track.co3.eu/

2. Na otwartej stronie należy wpisać swój adres email podany przy rejestracji oraz utworzone hasło.


Zakładka Fleet overview i Fleet sharings

Po zalogowaniu otwiera się strona z Państwa flotą (jeżeli lista jest pusta, oznacza to, że pojazdy jeszcze nie zostały zintegrowane).

Dostępne funkcje:

Udostępnienie pozycji pojazdu(-ów) klientowi.

1. Kliknij w przycisk Share vehicles:


2. Wybierz w pierwszej kolumnie pojazdy, które chcesz udostępnić i potwierdź wybór przyciskiem Selection complete:


3. Wskaż adres email odbiorcy, daty okresu udostępnienia oraz rodzaj udostępnienia:

  • Can share – odbiorca będzie mógł dalej udostępnić pozycje pojazdów bez dodatkowej zgody właściciela, ale nie dłużej, niż on posiada zgodę właściciela;
  • Can view – odbiorca otrzyma wyłącznie całodobowy podgląd pozycji pojazdów.

4. Sprawdź listę udostępnionych pojazdów w zakładce Fleet sharings – Outgoing.

5. Edytuj lub zatrzymaj udostępnienie wybierając przyciski w ostatniej kolumnie.


 Generowanie raportu dla pojazdu

1. Kliknij w przycisk Generate report.

2. Wybierz z listy pojazd, podaj przedział czasu i wybierz format pliku.


3. Pobierz raport klikając Download.

4. Pobrany raport zawiera podstawowe informacje dotyczące trasy wskazanego pojazdu w zadanym okresie, wizualizację trasy na mapie oraz listę dokładnych lokalizacji otrzymanych za pomocą GPS-a z trasy pojazdu (listę tzw. pingów).


Personalizowane widoki w tabeli

W tabeli można zapisać różne widoki i przełączać się między nimi bez konieczności każdorazowego filtrowania wybranych pojazdów. Aby zapisać swój widok należy:

1. Kliknij New view i wybierz New vehicles view.


2. Wybierz w pierwszej kolumnie pojazdy, które chcesz dodać do swojego widoku i potwierdź wybór klikając Confirm selection.


3. Nadaj nazwę widokowi i kliknij Save.


4. Jeśli chcesz zapisany widok ustawić jako bieżący, kliknij Set as current


5. Zapisany widok można wybrać z listy dostępnej w polu Find filters configuration


6. Wybrany widok dostosowuje tabelę oraz mapę do wskazanego zakresu. Można go edytować lub usunąć, klikając ikony ołówka lub kosza obok pola z nazwą widoku.


Dostosowanie widoku kolumn w tabeli

W tabeli można wskazać, które kolumny powinny być widoczne poza obowiązkowymi.

1. Kliknij przycisk Columns.


2. Wybierz które kolumy mają być widoczne w Twojej tabeli i zatwierdź klikając OK.


 Szybki podgląd ostatnio przejechanej trasy pojazdu

1. Aby sprawdzić trasę pojazdu przejechaną przez ostatnie 24h, kliknij w tabeli pinezkę (Show on map) przy wybranym pojeździe:


2. Na mapie otworzy się bieżąca lokalizacja pojazdu wraz z danymi:


3. Na mapie kliknij Show last 24h – zostanie wyrysowana trasa pojazdu. Klikając w ikonę P lub H, otworzy się informacja o postoju na trasie:


W przypadku pytań lub problemów podczas logowania, uprzejmie prosimy o kontakt na adres: carrier@co3.eu 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub napisz na: carrier@co3.eu

Administratorem Państwa danych osobowych jest CO3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Irysowa 1, NIP: 8961583248. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dpo@co3.eu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych

Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren