Co3

Tekom

7 listopada 2022

1. Wejdź na stronę https://mycar.tekom.pl/authentication/login

2. Zaloguj się na swoje konto


 

3. Wybierz “Kartoteki”

4. Utwórz nową jednostkę organizacyjną


 

5. Utwórz konto pracownika w utworzonej jednostce, dane konta: Imię – CO3, Nazwisko – CO3

6. Dodaj konto użytkownika do utworzonego konta pracownika, dane: Login – CO3, Hasło – CO3

7. W sekcji uprawnienia podstawowe wybierz tylko opcję “Status”


 

8. Wybierz kartotekę pojazdu, następnie przejdź do zakładki Dane GPS i w polu “Jednostka organizacyjna” wybierz jednostkę utworzoną w punkcie 4
Powtórz dla wszystkich pojazdów


 

10. Przekaż login i hasło do utworzonego konta na adres carrier@co3.eu 

Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren