MONITORING ŁADUNKÓW W CZASIE RZECZYWISTYM
INFORMACJE DLA PRZEWOŹNIKÓW

CZYM JEST CO3?

Jesteśmy firmą, która zajmuje się monitorowaniem pojazdów na czas wykonywania transportu. Integrujemy dane lokalizacyjne współpracując z wieloma firmami telematycznymi.  Koncentrujemy się na europejskim transporcie drogowym i współpracujemy z zawodowcami i spedytorami w celu poprawy widoczności procesów śledzenia oraz pomocy ich podwykonawcom w bezpiecznym udostępnianiu danych ich klientom.

JAK MOGĘ ZINTEGROWAĆ SWOJĄ FLOTĘ Z CO3?

Klient, który chce udostępnienia danych z floty wysyła zaproszenie przewoźnikowi. Po wyrażeniu zgody przez przewoźnika CO3 uzyskuje dane kontaktowe i rozpoczyna proces wdrożenia. Następne kroki obejmują uzyskanie zgód na udostępnianie danych oraz dodatkowych informacji niezbędnych do podłączenia floty i zapewnienia jej widoczności na Platformie CO3. Jako przewoźnik uzyskujesz dostęp do unikalnego konta, gdzie możesz całkowicie kontrolować udostępnianie. Zespół CO3 zapewnia dedykowane wsparcie na każdym etapie procesu.

CO JEŚLI KORZYSTAM Z USŁUG WIĘCEJ NIŻ 1 DOSTAWCY GPS?

Platforma CO3 obsługuje proces włączania z wszelkiego rodzaju dostawcami telematycznymi i systemami. Nieważne, czy korzystasz z usług dobrze znanego dostawcy telematycznego dostępnego na rynku, czy ze zindywidualizowanego rozwiązania, nasz zespół techniczny zapewni prawidłową integrację. Po integracji dane floty są połączone i widoczne dla ciebie w jednym miejscu.

CO JEŚLI WSPÓŁPRACUJĘ Z PODWYKONAWCAMI?

Jeśli współpracujesz z podwykonawcami, po prostu daj nam znać. Zaproponujemy stosowne plany działań, aby ich również wprowadzić do systemu. Zapewniamy, iż twoi klienci nie będą mogli zobaczyć, kim są twoi podwykonawcy.

CZY MUSZĘ PŁACIĆ ZA USŁUGI CO3?

Dostęp do Platformy CO3 jest bezpłatny dla wszystkich firm transportowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

KIEDY MOJE DANE O LOKALIZACJI BĘDĄ UDOSTĘPNIONE ZAŁADOWCOM LUB SPEDYTOROM (MOIM KLIENTOM)?

To zależy tylko od decyzji przewoźnika. Po zakończeniu procesu wdrożenia możemy automatycznie rozpocząć udostępnianie danych na podstawie zgody przewoźnika  i ustalonego sposobu współpracy z jego klientem. Właściciel floty zawsze może udostępnić dane ręcznie poprzez Platformę CO3. Niezależnie od tego, która opcja udostępniania zostanie wybrana, firma transportowa zawsze ma dostęp do informacji komu i kiedy pojazdy są udostępniane. Można zawsze wstrzymać, wznowić lub zmienić zakres udostępniania danych na platformie CO3 w dowolnej chwili, lub z naszą pomocą, pisząc na adres carrier@co3.eu.

JAKIE DANE POJAZDU SĄ UDOSTĘPNIANE?

  • Położenie pojazdu (lokalizacja i współrzędne geograficzne),
  • Stan zapłonu (włączony/wyłączony),
  • Bieżąca prędkość pojazdu,

Należy pamiętać, że CO3 nie pobiera ani nie przekazuje danych kierowcy.

JAK DANE MOJEJ FLOTY BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KLIENTOWI?

Dane mogą być udostępniane ręcznie lub automatycznie, w zależności od sposobu  współpracy uzgodnionego z klientem oraz zakresu zgody. 

  • Aby umożliwić monitorowanie zlecenia, dane wybranych pojazdów będą automatycznie udostępniane klientowi na podstawie identyfikatora zlecenia transportu, tablicy rejestracyjnej, miejsca i czasu załadunku i rozładunku. 
  • Aby umożliwić monitorowanie czasowe, dane wybranych pojazdów będą automatycznie udostępniane klientowi na podstawie identyfikatora zlecenia transportu, tablicy rejestracyjnej, miejsca i danego czasu (np. czas załadunku i rozładunku).
  • W przypadku monitoringu ciągłego, wskazane pojazdy będą automatycznie udostępniane, a twoim zadaniem jest ręczne określenie czasu i wybranych pojazdów, które będą widoczne dla twoich klientów 24/7. 

NA ILE BEZPIECZNE JEST UDOSTĘPNIANIE DANYCH?

Twoje dane lokalizacyjne są bezpieczne z CO3. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie logistyki i informatyki, a zachowanie bezpieczeństwa danych wszystkich stron to nasz priorytet. Infrastruktura naszej platformy dokładnie sprawdza, które pojazdy mają być widoczne dla kogo, kiedy i gdzie.

W JAKI SPOSÓB CO3 CHRONI PRYWATNOŚĆ MOICH DANYCH?

Udostępnianie danych jest zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE – aktu prawnego regulującego ochronę danych osobowych.

Wszystkie dane są weryfikowane, aby upewnić się, że są udostępniane we właściwy sposób i upoważnionej firmie.

JAK DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA PLATFORMIE CO3 ?

CO3, jako Administrator, zapewnia, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, iż dane osobowe są przetwarzane z największym poszanowaniem prywatności osób, których dotyczą.

Firma transportowa ma  prawo dostępu do swoich danych, ich korygowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych, sprzeciwu i wniesienia skargi u organów nadzorczych – w takim przypadku, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: dpo@co3.eu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znaleźć można w Polityce Prywatności

KORZYŚCI DLA PRZEWOŹNIKÓW

Dołącz do naszej platformy – CO3 jest ona bezpłatna dla wszystkich przewoźników. Udostępniaj lokalizację swoich pojazdów twoim kontrahentom, w dowolnej chwili i bez podawania danych osobowych kierowcy.

Jesteśmy zintegrowani z ponad 250 systemami telematycznymi, takimi jak Transics, TomTom, Webfleet i wieloma innymi. Jeśli nie jesteśmy jeszcze zintegrowani z twoim dostawcą usług telematycznych, daj nam znać, a skontaktujemy się z nim w celu integracji na naszej platformie.

DEDYKOWANY OPIEKUN

Zapewniamy spersonalizowane wsparcie na każdym etapie procesu. Wiemy, że integracja i wdrożenie mogą być trudne. Dlatego nasz zespół jest gotowy, by przeprowadzić cię przez cały proces, zawsze, gdy tego potrzebujesz.

PRYWATNOŚĆ DANYCH

Możesz zdecydować, które pojazdy chcesz udostępniać swoim klientom i na jak długo. W każdej chwili możesz kontrolować udostępniane informacje.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Integracja twojej floty z platformą CO3 umożliwia przegląd wszystkich pojazdów w jednym miejscu, nawet, jeśli korzystasz z kilku GPS.

ŁATWIEJSZY KONTAKT Z KLIENTEM

Jeśli udostępniasz lokalizację pojazdu swojemu klientowi, nie tracisz czasu na zbędne telefony i sprawdzanie lokalizacji zleceń.

NOWE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE

Udostępnianie lokalizacji pojazdów klientowi daje ci szansę na nowe możliwości biznesowe, zależnie od lokalizacji twojej floty.

WYRÓŻNIJ SWÓJ BIZNES OD KONKURENCJI

Coraz więcej spedytorów wymaga monitorowania ładunku. Śledzenie zleceń w czasie rzeczywistym to wartość dodana dla twojej firmy.