Co3

CO3 kształtuje środowisko pracy w oparciu o EVP

24 listopada 2022
Przeczytasz ten artykuł w 4 minuty

W szybko zmieniającej się rzeczywistości startupu jakość oferowanych usług zależy bezpośrednio od właściwego doboru zespołu oraz jego efektywnej komunikacji. Dążąc do zapewnienia w CO3 jak najlepszych warunków pracy przystąpiliśmy do realizacji badań i rozwoju EVP (Employee Value Proposition). Celem jest wspólne podsumowanie posiadanych wartości przy równoczesnym wypracowaniu usprawnień dotyczących organizacji pracy tak, aby odpowiadała ona na potrzeby zarówno obecnych jak i przyszłych członków zespołu. 

Rozbudowując strukturę CO3 o nowych pracowników poszukujemy odpowiedzialnych osób o wysokich umiejętnościach organizacji pracy, posiadających specjalistyczną wiedzę, która umożliwia efektywne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i naszych klientów. 

Pozyskując pracowników o wysokich kwalifikacjach, mamy świadomość jak ważna jest poprawa jakości oferowanych im warunków pracy– zauważa Wojciech Dubaniowski HR Business Partner w firmie CO3.- Dlatego obecnie skupiamy swoją uwagę na rozwoju EVP (Employee Value Proposition) – rozpoczynając od identyfikacji naszych mocnych i słabszych stron. Naszym celem jest, aby na podstawie informacji od zespołu CO3, zaproponować ulepszenie aspektów pracy, które już teraz są oceniane pozytywnie oraz rozwiązania kwestii, których brak zauważają nasi pracownicy– dodaje. 

Pierwszy krok ku zmianie

W ostatnich tygodniach zostało przeprowadzone wewnętrzne badanie preferencji dotyczących organizacji pracy, skupiające się na identyfikacji satysfakcjonujących pracowników firmy obszarów oraz tych, które wymagają poszukiwania nowych rozwiązań. – CO3 wkrótce będzie obchodziło 4 rocznicę swojej działalności, na tym etapie rozwoju zależało nam na wysłuchaniu pracowników, na co dzień tworzących firmę. Istotna była dla nas weryfikacja jakie obserwacje ma nasz zespół, wskazanie czynników ułatwiających codzienną pracę oraz obszarów, które wymagają dodatkowej uwagi.– tłumaczy Monika Stelmach, Co-founder CO3.

Pierwszy etap badania stanowiły zespołowe spotkania, których celem była otwarta dyskusja  o tym, jakie elementy codziennej pracy stanowią wsparcie w realizacji zadań, a jakie wymagają usprawnienia. W efekcie powstała lista zagadnień wskazanych jako istotne przez poszczególnych członków CO3. Kolejny etap badania stanowiła anonimowa ankieta, w której pracownicy przyznawali im wartości punktowe, wskazując które z nich są dla nich ważniejsze. W ten sposób możliwe było stworzenie hierarchii zagadnień, które będą indywidualnie rozwijane w kolejnych etapach projektu. 

Co wynika z EVP

Analizując wyniki ankiety szczególna uwaga została zwrócona na elementy związane z organizacją pracy. – Dążąc do dużej samodzielności i odpowiedzialności za realizowane zadania równocześnie zapewniamy właściwy work-life balance poprzez elastyczne godziny pracy oraz profesjonalizm współpracowników.  Przeprowadzone badanie jednoznacznie wskazuje, że czujemy, że możemy polegać na innych, uwzględniając otwartą komunikację z przełożonymi opartą nie tylko na zaufaniu i szczerości w wyrażaniu opinii, ale przede wszystkim zrozumieniu i wsparciu w realizacji zadań. – podsumowuje Wojciech Dubaniowski. W ocenie pracowników CO3 istotna także w tym obszarze okazała się możliwość pracy zdalnej przy zachowaniu bardzo szybkiej i efektywnej komunikacji dzięki nowoczesnym narzędziom. – Zestawiając wspomniane obszary, mamy przekonanie, że osoby tworzące CO3 otrzymują odpowiednie wsparcie oraz przestrzeń do kreatywnego rozwiązywania napotkanych problemów.- dodaje Wojciech Dubaniowski. 

Proces definiowania EVP ma również na celu wychwycenie elementów, które musimy zdecydowanie poprawić, żeby wartość dostarczana pracownikom przez firmę wzrosła. – Wyniki ankiety pokazują, że wartości, na których budowaliśmy sukces firmy, są ważne również na dalszych etapach jej rozwoju – mówi Monika Stelmach, Co-founder firmy CO3.

– Wyzwaniem może być sprecyzowanie ścieżek rozwoju oraz wypracowanie atrakcyjnych benefitów pozapłacowych uwzględniając start-up’owe realia. Szukając kompromisu pomiędzy możliwościami a ograniczeniami firmy, w której zmiany wciąż cechuje ogromna dynamika, będziemy starali się stworzyć satysfakcjonującą ofertę oraz budować poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników. Jesteśmy jednak przekonani, że – tak jak skutecznie znajdujemy optymalne sposoby pozyskiwania danych lokalizacyjnych – tak i tu uda się razem znaleźć właściwą drogę – podsumowuje Monika Stelmach. 

Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren