Co3

Jakie korzyści może przynieść poprawa jakości danych lokalizacyjnych?

22 listopada 2022
Przeczytasz ten artykuł w 5 minut

Wykorzystanie w logistyce i transporcie nowoczesnych systemów IT przynosi wymierne korzyści. Żeby jednak w pełni skorzystać z możliwości, jakie daje pogłębiona analiza informacji, trzeba zadbać o jakość gromadzonych danych.

Celem wdrażania systemów IT w logistyce jest automatyzacja powtarzalnych zadań i optymalizacja procesów, szczególnie tych o dużym wolumenie, a w efekcie: wygenerowanie istotnych oszczędności. Wartość rekomendacji wynikających z analizy danych jest jednak ograniczona ich trafnością, kompletnością i możliwością ich skutecznego przekazywania pomiędzy zróżnicowanymi systemami. Dlatego też firma CO3 realizując pilotażowe projekty skupia się w swojej działalności na poprawie jakości zbieranych danych poprzez nowe źródła ich pozyskiwania oraz umożliwianiu ich automatycznego importu do systemów IT wykorzystywanych przez firmy z branży TSL, zgodnie ze stojąca za nazwą CO3 dewizą – Connect Communicate Cooperate. Hasła te rozumiane są przez CO3 następująco:

  • Connect – umożliwienie przewoźnikom zbierania danych wysokiej jakości i ich łatwego udostępnienia załadowcom dla sprawniejszej wymiany informacji dotyczących realizowanych zleceń transportowych;
  • Communicate – tworzenie architektury danych pozwalającej na sprawną komunikację i przekazywanie danych pomiędzy zróżnicowanymi systemami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa załadowców i umożliwiającej maksymalizowanie korzyści wynikających z przetwarzania danych;
  • Cooperate – stworzenie platformy efektywnej wymiany danych pomiędzy systemami IT wykorzystywanymi przez partnerów biznesowych w logistyce i otwarcie możliwości automatyzacji procesów w oparciu o przekazywane sobie nawzajem dane.

Celem jeszcze pełniejszej realizacji tych założeń CO3 dąży do upowszechnienia możliwości korzystania z pakietów rozszerzonych danych telematycznych – zestawów danych lokalizacyjnych z wysoką częstotliwością zapytań, wzbogaconymi o informacje z wbudowanych fabrycznie urządzeń GPS w pojazdach ciężarowych oraz przyczepach i naczepach.

Przykładowo, dzięki dostępowi do skojarzonych ze sobą w ramach jednego pakietu i przekazywanych w sposób ciągły danych:

  • z tachografu,
  • komputera pokładowego,
  • systemu hamulcowego EBS,
  • nadajnika GPS

da się z dużą dokładnością obliczyć ETA i skutecznie zaplanować dzięki temu załadunek/rozładunek oraz takt związanych z dostawą zadań w układzie just-in-time, a także egzekwować ekologiczne wymagania względem podwykonawców (na podstawie typu i klasy emisji silnika, zużycia paliwa czy stylu jazdy).


Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren