Co3

Velocity

6 września 2022

1. Wejdź na stronę https://www.velocityfleet.com/accounts/login/

2. Zaloguj się na swoje konto


 

3. Kliknij ikonę użytkownika


 

4. Wybierz opcję “Ustawienia”


 

5. Wybierz “Zarządzaj użytkownikami”


 

6. Wybierz “Dodaj użytkownika”


 

7. Uzupełnij wymagane dane według poniższego zrzutu ekranu
W polu “Nazwisko” podaj nazwę Twojej firmy!

 


 

8. Status ustaw jako Aktywny


 

9. W sekcji profil zaznacz “Kinesis Telematics & Dashcam”


 

10. W sekcji “Opcje produktu” zaznacz wszystkie opcje


 

11. Jeśli chcesz udostępnić wszystkie pojazdy zaznacz tę opcję
Jeśli chcesz udostępnić tylko wybrane pojazdy, wybierz je z listy i kliknij strzałkę
w prawo


 

12. Zatwierdź

13. CO3 otrzyma na swój adres e-mail link z prośbą o ustawienie hasła

Odwiedź nas na Targach TransLogistica w Warszawie.

Hala 1 Stoisko A8

Zarejestruj się

Visit us at the TransLogistica trade fair in Warsaw.

Hall 1 Stand A8

Register

Besuchen Sie uns auf der Messe TransLogistica in Warschau.

Halle 1 Stand A8

Registrieren